FC Daburiyya Osama v MS Tzeirey Taibe

FC Daburiyya Osama
 • L
 • D
 • D
 • D
 • L
'
MS Tzeirey Taibe
 • W
 • L
 • D
 • L
 • D
 • Fecha: 14/05/2021
 • Hora: 12:30
 • Lugar: