Italy (orlovsky1) Esports v Netherlands (nikkitta) Esports

Italy (orlovsky1) Esports
 • D
 • L
 • D
 • D
 • D
Netherlands (nikkitta) Esports
 • L
 • W
 • W
 • L
 • W
 • Fecha: 09/04/2020
 • Hora: 12:42
 • Lugar: