Montpellier (Zazabak) Esports v Rennes (BAPHOMET) Esports

Montpellier (Zazabak) Esports
 • L
 • L
 • D
 • L
 • W
2 - 1 TC
Rennes (BAPHOMET) Esports
 • L
 • L
 • L
 • D
 • D
 • Fecha: 25/05/2020
 • Hora: 00:15
 • Lugar: