Tottenham (MeLToSiK) Esports v Man Utd (Upcake22) Esports

Tottenham (MeLToSiK) Esports
 • W
 • W
 • D
 • W
 • L
0 - 1 TC
Man Utd (Upcake22) Esports
 • W
 • W
 • D
 • L
 • D
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 21:42
 • Lugar: