Tottenham (labotryas) Esports v Bayern (KRaftVK) Esports

Tottenham (labotryas) Esports
 • W
 • L
 • L
 • W
 • D
3 - 1 TC
Bayern (KRaftVK) Esports
 • W
 • D
 • W
 • L
 • W
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 00:18
 • Lugar: