Spain (labotryas) Esports v Portugal (MeLToSiK) Esports

Spain (labotryas) Esports
 • W
 • W
 • D
 • D
 • W
0 - 2 TC
Portugal (MeLToSiK) Esports
 • D
 • D
 • D
 • D
 • D
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 04:24
 • Lugar: