Inter (labotryas) Esports v Dortmund (KRaftVK) Esports

Inter (labotryas) Esports
 • D
 • D
 • D
 • D
 • D
0 - 0 TC
Dortmund (KRaftVK) Esports
 • D
 • D
 • D
 • D
 • D
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 02:48
 • Lugar: