Dortmund (KRaftVK) Esports v Inter (labotryas) Esports

Dortmund (KRaftVK) Esports
 • D
 • D
 • D
 • D
 • D
0 - 0 TC
Inter (labotryas) Esports
 • D
 • D
 • D
 • D
 • D
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 01:48
 • Lugar: