Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports v Dortmund (KRaftVK) Esports

Atletico Madrid (MeLToSiK) Esports
 • W
 • W
 • D
 • D
 • D
1 - 0 TC
Dortmund (KRaftVK) Esports
 • D
 • D
 • D
 • D
 • D
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 01:00
 • Lugar: