Arsenal (labotryas) Esports v Tottenham (MeLToSiK) Esports

Arsenal (labotryas) Esports
 • W
 • W
 • W
 • D
 • L
0 - 2 TC
Tottenham (MeLToSiK) Esports
 • L
 • L
 • L
 • L
 • W
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 21:54
 • Lugar: