Arsenal (labotryas) Esports v Man Utd (Upcake22) Esports

Arsenal (labotryas) Esports
 • L
 • W
 • D
 • W
 • L
20:30 NSY
Man Utd (Upcake22) Esports
 • W
 • W
 • D
 • L
 • D
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 20:30
 • Lugar: