Arsenal (labotryas) Esports v Man City (KRaftVK) Esports

Arsenal (labotryas) Esports
 • L
 • W
 • D
 • W
 • L
1 - 3 TC
Man City (KRaftVK) Esports
 • W
 • W
 • L
 • D
 • W
 • Fecha: 10/04/2020
 • Hora: 22:18
 • Lugar: