Benatky nad Jizerou v Admira Praha

Benatky nad Jizerou
 • W
 • L
 • W
 • L
 • W
1 - 3 TC
Admira Praha
 • W
 • L
 • W
 • W
 • L
 • Fecha: 04/08/2020
 • Hora: 16:00
 • Lugar: