Chemnitzer v Preussen Munster

Chemnitzer
 • L
 • W
 • W
 • L
 • W
17:00 NSY
Preussen Munster
 • L
 • W
 • L
 • W
 • W
 • Fecha: 16/06/2020
 • Hora: 17:00
 • Lugar: Stadion Chemnitz